Vilken typ av takrenovering är billigare?

Alla husägare vill att deras villatak ska vara i perfekt skick. Det kan emellertid hända att husägaren saknar medel för reparation. Villatak liksom fasad slits såsmåningom ut och det uppstår en fråga – ska vi bara reparera håll eller ska vi byta ut hela taket?

 

Om du har en blygsam budget kommer du antagligen att enbart kunna bekosta hållreparationer. Men det gäller att vara medveten om att små reparationer försämrar hela situationen. Taket fortsätter att slitas ut, hålen blir fler och större och så småningom börjar taket se ut som en flygsvamphatt. Takets utseende och säkerhet försämras. 

 

Om du är intresserad av tjänsten ”byta tak Stockholm” kan du ringa oss på telefonnummer som du kan hitta på vår webbsida och vi kommer att svara på alla dina frågor. 

Många villatak har byggts av okvalificerade utövare som ofta vill snabbt bli färdiga med takarbeten för att påbörja andra typer av arbeten såsom ex. isolering. Det är inte förvånande att sådana tak måste, inom kort tid, bytas ut.

En vanlig orsak till byte av tak är också ägarens vilja att öka husets bredd och höjd. Detta förutsätter installation av ett helt nytt tak.

 

De viktigaste typerna av takrenoveringar är:

Nödsituation. Mest billiga och snabba takrenoveringar som inkluderar reparationer av läckande områden.
Pågående. Årliga säsongsrenoveringar från tiondedel till tredjedelen av takets area.
Noggrann. Fullständigt byte av det gamla taket.

De första två renoveringstyperna kan relateras till hålreparationer. Många väljer att enbart reparera håll eftersom de tror att byte av tak är för dyrt.   Men det finns starka argument som talar för fullständigt byte av tak:

Korrekt beräkning. Kostnader för takarbeten kan minska om bedömning av takets skick görs av en kvalificerad takspecialist.
Det oundvikliga. Förr eller senare börjar läckage påverka takstolar, svarvning, vindväggar och vindtak och man blir ändå tvungen att byta tak.
Praktiska moment. Taket kommer tjäna länge om takbyte och takisolering utförs av erfarna takspecielister.  Detta kan kvitta mot alla alternativa budgetrenoveringar.

Vi tycker att ett fullständigt byte av tak är mer lönsamt. Hos oss kan du beställa tjänsten "byta tak i Stockholm" i ett paket.

 Vill du veta mer om våra nya tjänster ”takrenovering Stockholm” och ”takarbeten Stockholm”? Kontakta gärna oss.

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.