Du är i trygga händer… vi vet vad som krävs 
För att säkerställa din investering är det viktigt att ditt takarbete utförs av kompetenta och utbildade hantverkare, samt inte minst, för att försäkringen ska gälla på ditt nya tak. När du anlitar oss så har du även rätt till ROT-avdrag för utfört arbete.
Vi arbetar enbart med kvalitetsprodukter från kända svenska leverantörer. Våra arbeten utförs med hög kvalitet enligt branschstandard och materialleverantörens instruktioner. Vi kan därför lämna 15 års garanti på arbete och material. Vi har en komplett ansvarsförsäkring för din trygghets skull.
Kontakta oss för besiktning, rådgivning och offert.
 

Takomläggning

För att ett tak ska hålla länge behöver man besikta det och regelbundet göra underhåll, annars blir taket gammalt och kan skadas väldigt allvarligt, vilket kan medföra en fara för hela fastigheten. I vissa fall blir även taket gammalt naturligt efter många år och är inte längre användbart.
Att reparera taket i sådana situationer kan medföra stora kostnader för fastighetsägare, bodstadsrättsföreningar och villaägare. Dessutom kan taket fortsätta gå sönder och fortsätta kräva mycket utgifter. Därför är takomläggning ett väldigt bra alternativ. Det kan också kosta en del, men man sparar på det i längden och det höjer samtidigt värdet på fastigheten.
Takomläggning är en stor och viktig investering som kräver mycket pengar och eftertanke. Vilket material taket är gjort av samt hur väl det läggs är väldigt viktiga faktorer som är avgörande för takets livslängd.
Älvsjö tak arbetar med rätt material och de bästa produktionsmetoderna för att säkra en varaktigt hållbar investering vid takomläggning. Älvsjö tak har ett nära samarbete med olika leverantörer för att kunna täcka in samtliga efterfrågade taktyper. Vår takfirma Stockholm arbetar efter rätt taksäkerhet enligt BRR (Boverkets Byggregler), anpassat för de krav som gäller för just ditt tak när vi hjälper dig med takomläggning.
Behöver du takomläggning?
Kontakta oss för besiktning, rådgivning och offert.

Villatak

Vår takfirma i Stockholm sysslar professionellt med reparationer av villatak. Under flera år har vi genomfört ett stort antal reparationer av tak på villor i Stockholm. För närvarande har vi många nöjda kunder och en hel del goda referenser när det gäller reparationer av tak på villor.
När du anlitar oss anlitar du proffs. Vi utför våra tjänster effektivt, snabbt och billigt tack vare vår långa erfarenhet när det gäller reparation eller byte av tak på villor och bra materialpriser.
Kontakta gärna oss och vi kommer att hjälpa dig med reparation av tak på din villa.

Plåttak

De vanliga traditionella takbeläggningarna är exempelvis tegel- och betongpannor. Plåttak har två tydliga fördelar jämfört med dessa: det väger mindre och det är lättare att lägga.
Det betyder alltså att plåttak orsakar mindre belastning och är dessutom lättare att få upp till taket. Arbetstiden som krävs för att lägga ett plåttak är även mindre, så att taket blir klart snabbare. När man vill ersätta ett papptak med plåt, så är ett vanligt alternativ att man fäster takplåten direkt på det gamla taket.
Plåttak är det bästa skyddet mot väder och vind för taket. Det kan hantera såväl stark kyla som extrem hetta och passar därför perfekt i alla miljöer.
På Älvsjö Tak arbetar vi med marknadens senaste och bästa produkter inom takplåt och takplåtsfärg, för att göra ett plåttak som håller länge. Vår takfirma i Stockholm erbjuder både nyläggning och renovering av plastisolbelagda plåttak, som är vanliga i Stockholm.
Är du intresserad av ett nytt plåttak eller takplåtsrenovering?
Vänligen kontakta oss för besiktning, rådgivning och offert.

Tegeltak

Tegelpannor har funnits i tusentals år. De är gjorda av ett rent material som ser väldigt bra ut. Tegeltak kan både se modernt och gammaldags ut, beroende på dess ålder och vilken sort man väljer. Tegel är det klassiska materialet för takpannor. Det är ett väldigt starkt och tåligt naturmaterial och är upsrungligen gjort av lera. Det bränns till tegelpannor i över tusen grader och klarar sedan av väldigt stora temperaturvariationer utan någon skada.
Man kan välja tegelpannor i en stor variation av olika färger och profiler. Tegeltak åldras naturligt och kan blir mer än hundra år gammalt, vilket gör det till ett perfekt val för dem som vill ha ett tak som håller längre. Under 1900-talet började nytt material användas för att ersätta tegelpannor – bland annat betong och plåt, men tegeltak har ändå trots detta varit väldigt populärt genom tiderna. Tegelpannorna är formade på ett sätt som låter regn och snö rinna av från taket för att undvika bl.a. fuktskador. Därför behöver tak med pannor ha en viss lutning, minst ungefär 14°. Den minimala taklutningen beror på vilken typ av panna man använder på sitt tak. En riktigt professionell takfirma Stockholm ska ha koll på detta och många andra viktiga faktorer för att kunna lägga ett bra tegeltak.
Är du intresserad av ett nytt tegeltak?
Vänligen kontakta oss för besiktning, rådgivning och offert.

Papptak

Papptak är ofta tillverkat av tjära eller asfalt och är särskilt vanligt på hus med platta tak, eftersom få andra takmaterial kan hantera dessa. Det går även att använda till andra typer av tak. Takpapp passar väldigt väl för dig som inte vill spendera mycket pengar på ditt tak. Samtidigt är det även slitstarkt och har även flera andra användningsområden, som exempelvis skiffertak. Detta gör papptak till ett populärt och bra val.
Papptak håller inne värmen väl i huset och stänger effektivt ut fukt. Man kan köpa papptak i flera olika färger och man kan lägga det snabbare än andra typer av takmaterial. Det ser dessutom väldigt fint ut om man utför arbetet väl och det gör vi på Älvsjö Tak alltid.
Är du intresserad av papptak?
Vänligen kontakta oss för besiktning, rådgivning och offert.

Snöskottning

Under vintersäsongen ökar belastningen på taket dramatiskt om man inte utför aktiv snöskottning. Snö och is kan lätt leda till fuktskador och äventyra säkerheten runt fastigheten, eftersom mycket kan ramla ned från takkanterna på exempelvis människor och bilar. Det finns även en risk att hela taket kan rasa och då skada insidan på huset samt människorna i det. Förutom faran för de inneboende och människorna runt om huset, kan det även vara svårt att få ersättning från försäkringsbolaget vid olyckor och skador relaterade till snö och is om man inte har utfört nödvändiga säkerhetsåtgärder på taket. Lösningen till alla dessa problem är snöskottning.
Vi på Älvsjö Tak hjälper dig att möta vinterns påfrestningar och erbjuder snabb och smidig snöskottning som eliminerar rasrisken och håller din fastighet trygg och säker. Om du vill kan du teckna ett takskottningsavtal med vår takfirma Stockholm vilket innebär att du blir en av våra prioriterade kunder och får ett lägre timpris.
Kontakta oss för mer information och avtalsförslag för snöskottning.

Taksäkerhet

Takarbete kan vara mycket svårt och vid dess utförande finns en risk för att både människorna som utför arbetet, människorna runt om och även själva materialet ska skadas. För att förebygga sådana olyckor finns det en del olika säkerhetskrav som man bör veta om och följa. Taksäkerhet är väldigt viktigt. På taket behöver man därför placera steganordningar, takbryggor, snörasskydd, glidskydd och mycket annat.
Man kan säga att takskyddet har två funktioner. Den främsta är att förebygga olyckor genom fall eller halkning på taket. Den andra är att förebygga skador på själva taket, alltså att tegelpannor eller annat takbeläggningsmaterial inte ska skadas när någon befinner sig på det.
Kraven för taksäkerhet enligt Bygglagstiftningen gäller fasta takskyddsanordningar. Dessa anordningar skall, om det krävs enligt föreskrifterna, finnas på tak och de skall underhållas så att de inte rostar och att de hela tiden sitter i bärande konstruktion. Det är väldigt viktigt att man noggrant följer föreskrifterna för taksäkerhet. Annars utsätter man alla i omgivningen för en stor fara. Krav på fasta skyddsanordningar varierar, beroende på när de är uppförda, byggnadens fasadhöjd och taklutning.
Självklart är det förståeligt att inte varje privatperson vet tillräckligt mycket om takarbete för att veta precis vad alla föreskrifter för taksäkerhet är. Därför erbjuder vi på Älvsjö Tak möjligheten att ordna er taksäkerhet åt er. Vår takfirma i Stockholm använder sig bara av typgodkända material till säkerheten på ditt tak. Detta för att du som fastighetsägare och även människorna som utför takarbetet, ska kunna beträda taket säkert.
Vänligen kontakta oss för besiktning, rådgivning och offert angående taksäkerhet.

Taktvätt

Att göra en taktvätt förbättrar utseendet och förhöjer värdet på fastigheten samt minskar framtida underhållskostnader. Luftföroreningar tillsammans med bl.a. alger och mossa på taket gör att taket slits mycket fortare. Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning på vintertid ökar markant.
En förebyggande antimossbehandling efter taktvätt är även högt rekommenderat, då detta leder till att taket håller längre och förblir rent och fint, utan någon skadlig mossa.
Vi följer alltid Arbetsmiljöverkets regler för arbeten på höga höjder. Vi använder alltid sele med säkerhetslina. Innan vi startar arbetet gör vi en genomgång för varje objekt. Ibland krävs det att man använder skylift eller ställning.
Att regelbundet utföra taktvätt och andra former av takunderhåll resulterar i att taket håller längre och det förbättrar dess utseende signifikant, vilket i sin tur ökar värdet på hela fastigheten om man exemepelvis planerar att sälja den. Man behöver även i framtiden inte lika ofta utföra underhållande takarbeten - så det lönar sig att utföra taktvätt.
Som med alla typer av arbeten, så är det alltid bäst att vända sig till dem som har stor erfarenhet och har koll på vad de gör. Älvsjö Tak har i många år arbetat med en stor mängd olika takarbeten och är experter inom bl.a. taktvätt.
Är ditt tak i behov av taktvätt?
Vänligen kontakta oss för besiktning, rådgivning och offert.

Takmålning

På ett plåttak är det endast färgen som skyddar plåten från att rosta. Färg kan inte hålla i evigheter, så det kommer då och då behövas att utföra takmålning. Annars kan plåten rosta och det blir mycket dyrare att lösa det problemet, eftersom man i sådana fall kan behöva byta ut hela taket.
Plåttakets färg har även en stor estetisk roll. Ett korrekt nymålat tak dekorerar hela huset och ger ett mycket bättre intryck än ett tak som är målat dåligt eller länge sedan.
Älvsjö Tak utför takmålningsarbete på alla typer av plåttak enligt kundens behov och önskemål. Vi väljer de mest rationella arbetsmetoderna för takmålning beroende på underlaget och takets skick och jobbar endast med de erkänt bästa produkterna. Inget lämnas åt slumpen. Allt från förarbetet som skrapning, högtryckstvätt mm, till färdigmålningen av taket görs med största noggrannhet och yrkesskicklighet.
Vänligen kontakta oss för besiktning, rådgivning och offert om du är intresserad av takmålning.

Takbesiktning

Takbesiktning hjälper att veta om taket är säkert att arbeta på och när eventuellt takunderhåll krävs. Utan en ordentlig besiktning är det svårt att få en uppfattning om takets verkliga kondition och identifiera eventuella risker och problem. Det är därför viktigt att såväl fastighetsägare som presumtiva husköpare är fullt medvetna om takets aktuella status, vilket inte går utan att utföra en takbesiktning.
När Älvsjö Tak genomför en takbesiktning så synar vi allt från avvattningssystem och hängrännor till skorstenar och värmeslingor. För att kunna ge er en fullständig bild av skicket på ert tak kopplar vi in all nödvändig kompetens som behövs i just ert fall, t.ex. sotare, elektriker, snickare m.m. Vid takbesiktningen gör vi även en bedömning av vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta inför vintersäsongen, rekommendationer som gör att taket klarar påfrestningar från snö och is. Slutresultatet sammanställs sedan i ett besiktningsprotokoll som ni kan använda som underlag vid framtida åtgärder.
Takbesiktning är alltså en process som inte går att klara sig utan om man vill kunna planera sina utgifter, så att man slipper behöva stressat hantera problem när de redan är tydligt synliga, vilket oftast kostar mycket mer.
Är du intresserad av att få din fastighet besiktigad av Älvsjö Tak?
Kontakta oss för mer information.

Installation av solceller

Industrier runt hela världen har sedan länge rört sig mot en hållbar framtid, med hjälp av förnybar energi. Nu är det dags för hushållen att komma ikapp. Genom att montera solceller på taket kan man inte bara försörja sig själv med förnybar energi året runt, men även sälja sitt överskott till elbolag och på ett sådant sätt både göra en insats för miljön och spara sina egna pengar. Men hur går man tillväga – är det inte alldeles för svårt? Inte för oss!

Vi har ett stort utbud av olika solceller och soltakpannor, som vi kan välja ut åt er baserat på utseendet, kostnaden och funktionen som just ni behöver. Efter era solpaneler är valda sköter våra erfarna takexperter allt åt er. Vi levererar, installerar, ansluter och testar era solpaneler. Allt ni behöver göra är att berätta era önskemål för oss – så sköter vi resten.

 

Vi arbetar inom takläggning i hela stor Stockholm: Östermalm, Djurgården, Bromma, Gamla Stan, Enskede, Årsta, Skarpnäck, Kista, Hässelby, Vällingby, Spånga, Kungsholmen, Skärholmen, Bredäng, Hägersten, Liljeholmen, Vasastan, Norrmalm, Älvsjö, Farsta, Tyresö, Ekerö, Arlanda, Vallentuna, Huddinge, Tumba, Södertälje m.m. Samarbetar med: Byggma i Spånga, Tyresö och Danderyd; Bejier i Hägvik, Hässelby, Järfälla, Lidingö, Lisma, Södertälje, Tumba; Flinks Järn i Bromma, Skärholmen, Johaneshov; Fasadglas i Bromma; Bevego i Älvsjö, Bromma; Bohab i Skärholmen; Lindab i Årsta.

 

 

Vi arbetar inom takläggning i hela stor Stockholm: Östermalm, Djurgården, Bromma, Gamla Stan, Enskede, Årsta, Skarpnäck, Kista, Hässelby, Vällingby, Spånga, Kungsholmen, Skärholmen, Bredäng, Hägersten, Liljeholmen, Vasastan, Norrmalm, Älvsjö, Farsta, Tyresö, Ekerö, Arlanda, Vallentuna, Huddinge, Tumba, Södertälje m.m.


Samarbetar med: Bygma i Spånga, Tyresö och Danderyd; Beijer i Hägvik, Hässelby, Järfälla, Lidingö, Lisma, Södertälje, Tumba; Flinks Järn i Bromma, Skärholmen, Johaneshov; Fasadglas i Bromma; Bevego i Älvsjö, Bromma; Bohab i Skärholmen; Lindab i Årsta.

.

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.