Takunderhåll

TakunderhållDu bör kontrollera ditt tak regelbundet och reparera omedelbart eventuella fel i takbeläggningen för att ditt tak ska kunna tjäna dig under lång tid.
Efter installation av takbeläggningen måste alla lösa saker tas bort från taket och takavvattningen.
Vid borttagning av snö rekommenderas att ett litet lager ska ligga kvar för att skydda takbeläggningen vid snöskottningen.

 

En gång om året rekommenderas det att göra en visuell kontroll av ditt tak och var femte år är det bra att göra en mer noggrann kontroll om garantin fortfarande gäller samt vartannat år efter garantitidens utgång
Beslagens skick ska också kontrolleras samt man måste se till att de sitter fast. Det finns annars risk för läckage.

 

Färgbeläggningens skick är också viktig liksom vinkelrännorna och takavvattningens skick. Ev. defekter i dessa måste åtgärdas.
Håll koll på takavvattningen och rengör stuprör och hängrännor för att undvika korrosion och isbildning.

Avlägsna löv och grenar från ditt tak. Ta bort smuts och jord för att undvika korrosion och dålig takskick. Använd mjuk borste, vatten och rengöringsmedel för målade ytor. När du är klar med ditt jobb bör du skölja taket.
Reparera skador i färgskicket så snart som möjligt. Använd en liten pensel och lämplig färg. Gör en ommålning av hela taket om det behövs men kontrollera första att det inte finns skador i det gamla färglagret.

 

Du bör byta ditt tak om:
Det är fuktigt på vinden eller läcker det in vatten genom taket
Det växer mossa på takpannorna
Du har ett papptak som krackelerat
Du har ett plåttak med en rostig eller flagnat beläggning.
Du har ett eternittak
Du vill tilläggsisolera ditt tak
Ditt tak utgör en säkerhetsrisk
Du vill få högre pris på ditt hus vid försäljning
Ditt tak är mycket underhållskrävande
Ska du sälja ditt hus och vill få ett bättre pris för det?

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.