Takbygge viktiga moment

Takbygge: bygg på rätt sätt

Takbygge är ett av de viktigaste momenten i byggande av bostadshus. Förutom att man måste kunna sätta upp balkar och träkonstruktioner måste man även kunna räkna ut hur mycket taket kan bära för att det inte ska rasa ner pga. stora mängder blötsnö eller stormvind. Takbygge bör därför ses som ett mycket ansvarsfullt arbete.

 

I den här artikeln ska vi berätta om takbygge av enklare takvarianter.
Tak är konstruktionselement som kan ge huset unikt och enastående utseende. Det som ofta utmärker privata hus är deras tak.
Det finns därför många olika varianter av takbygge.
Tak delas huvudsakligen in i två kategorier:

  • Platt tak
  • Sluttande tak

 

Låt oss diskutera dessa alternativ mer ingående.

Platt tak

Denna typ av tak förekommer, i vår del av världen, ganska sällan jämfört med ex. södra Europa. Det beror på tjockleken och vikten av snötäcket på vintern.
Tänk nu vilket material du behöver för att bygga det platta taket, så att det kan bära upp snön och den egna vikten. Det måste vara armerade betongplattor. De flesta av dessa återfinns i flerbostadshus och garage.
Svårigheten ligger i att installation av ett sådant tak måste göras med hjälp av en lyftkran och man behöver dessutom speciell utrustning för leverans av plattorna. I allmänhet är det ganska omständigt att bygga upp platta tak.
Taket kläds med ruberoid eller mer hållbara moderna motsvarigheter: rubemast, euroruberoid.
Ett undantag utgörs av platta tak som används för ex. lek och spel eller växtplanter. Dessa typer av tak ses ofta som stora terrasser.
Vi kommer inte, i denna artikel, gå närmare in på hur man bygger platta tak. Tekniken är ganska svår och det är bättre att, för det här ändamålet, anlita ett professionellt byggföretag.

Sluttande tak

Det mer populära alternativet för privata hus är sluttande tak i alla möjliga former. Den enklare varianten av sluttande tak är pulpettak.

En av stödväggarna byggs upp som lite högre än den andra. Därefter läggs en träram och takmaterial. Så, vilken typ av tak ska man bygga?

Den vanligaste typen av sluttande tak är sadeltak. Dess konstruktion är ganska komplicerad och utan fördjupade byggkunskaper är det svårt att bygga ett sådant tak. Därför är det bättre att anförtro ditt takbygge ett professionellt byggföretag.

Sadeltak kan ha en mansardform vilket gör att du kan bygga en hel våning på vinden. Denna taktyp är vanligast i privata hus eftersom det är ganska enkelt att skapa en takram för det. Hus med ett sådant tak har ett tilltalande och gediget utseende.

Det är du som väljer vilken typ av tak du ska ha men för att kunna välja behöver du information. Kontakta oss gärna och vi kommer, inom kortast möjliga tid, svara på alla dina frågor. Vår långa erfarenhet inom takbygge kan tjäna som garanti för din trygghet och säkerhet.

 

Hur bygger man ett ramverk för sadeltak i privata hus?

 

Här kan vi, steg för steg, bygga en takram.
1Mauerlat. Om huset har träväggar kommer den övre balken vara stödbalk och man bör förstärka den mot de nedre balkarna. Om det är tegel- eller betongväggar behöver man förbereda utrymme för mauerlat.
Tips: se till att lägga tätskikt mellan trä och tegel, annars blir det svårt att undvika kondens och trädet kan börja ruttna snabbt.

2 Nu ska vi installera takstolar. För det, enligt beräkningarna av takansträngningen, behöver vi balkar eller plankor som är minst 60 mm tjocka och max 20% fuktiga. Med hjälp av det skapar vi ett bjälksystem.
Dess schema finns på bilden nedan.

 Avståndet mellan bjälkarna ska vara mellan 60 cm och en meter, beroende på belastningen på taket. 

Tips: alla trädelar av husets konstruktion, innan montering, bör behandlas med antiseptiska medel och flamskyddsmedel som kommer ge brandmotstånd och skydd mot svamp, mögel och insekter.
Bjälken tar stöd i ett lås på мауэрлате, vilket gör att konstruktionen inte kan röra sig.
Bjälkar kan vara lutande och hängande.
Skillnaden mellan dem är att lutande bjälkar även lutar sig mot mellanrumsstöden och inte bara på de bärande väggarna, medan hängande bjälkar bara lutar sig mot bärande väggar.

I villor används främst lutande konstruktioner, då de är lättare och inte lika svåra att göra. Hängande bjälkar används över stora öppna ytor utan några stöd i mitten, exempelvis mässor och idrottsplatser.

 

 

 

 

Nu när bärardelen är klar ska vi montera bärläkten och ströläkten. På bjälkarna spikar vi först fast ströläktarna, som fungerar som ett stöd för bärläktarna och ger utrymme för isoleringsmaterial. Sedan installerar vi bärläktarna. Beroende på taktäckningsmaterialet väljer man en takram. Om täckmaterialet består av flera lager, så lämnas jack mellan bärläktarna. Ifall täckmaterialet är mjukt, så läggs även ett extra skikt OCB under det.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Lägga upp takmaterial. Monteringssätt beror på typen och storleken av taket.
Slutligen kan vi se en kort video om takbygge  som visar de viktigaste stegen i takbyggandet.

Takramens struktur
1 -takmaterial,

2 - bärläkt,

3 - ströläkt,

4 - tätskikt ,

5 - isoleringsmaterial,

6 - ångspärr

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.