Renovera ditt tak

Det är viktigt att välja rätt material när man bygger ett nytt hus eller ska renovera taket. Det är viktigt att ditt tak har ett bra utseende, lätt att underhålla och är hållbart. Det är även viktigt att tänka utifrån din budget och rådgöra med professionella takläggare när det gäller olika takmaterial. Begär en ungefärlig prisuppskattning för ditt takprojekt och offerter med priser. Gör ritningar och mät taket för en mer korrekt offert. Välj rätt takmaterial. Utseende och färg är viktiga. Titta på olika sorters plåttak, deras färg, garantiinformation m.m.

I kontraktet måste finnas vad ni har kommit överens om med er entreprenör angående takmaterial, tillbehör, takavvattning, genomföringar, taksäkerhetsprodukter, städning m.m. Man kan antingen köpa takmaterial från samma leverantör eller från en återförsäljare.

Se till att det är tillräckligt med utrymme så att materialet kan läggas på samma ställe. Det gör att takmaterialet kan behålla sitt goda skick under längre tid. Takplåtspaltar måste skyddas på så sätt att vatten som samlas mellan dem kan rinna av. Annat takmaterial som du behöver tänka på är plåttak, takavvattning, taksäkerhetsprodukter och andra tillbehör.

 

Samtidigt med takbyte kan det uppstå behov av att byta takavvattningen och andra plåtdetaljer. Använd takstege ur säkerhetsskäl. Sätt upp snörasskydd om takarbetet utförs på vintern. Du kan byta ditt tak själv eller anlita en expert. Takomläggning ger en ROT-avdrag. Läs mer på www.skatteverket.se

 

Var noga med, om du gör takarbetet själv, att montera allt korrekt och tänka extra på underarbetet, takavvattningssystemet och plåtbeslagen. Säkerhetsfrågan är viktig för en kvalitativ installation. Du kan gärna använda diverse moteringsanvisningar under takarbetet.
Underlagspapp som är i dåligt skick bör bytas ut. Kontrollera också takstolarna och byt ut dessa om de är fuktskadade.

 

Taktäckningen ska plockas bort bara när du har skaffat en ny täckning ex. underlagspappen som skyddar taket vid monteringar. Montera rännkrokar under fotplåten och att täck den med en täckning. Dessa två måste månteras innan den första våden underlagspapp läggs.
Kotrollera ditt tack ännu en gång innan du lägger på det nya taket.
Nödvändiga tillbehör såsom produkter för taksäkerhet, beslag, genomföringar m.m är viktiga att tänka på. Dessa kan göra ditt tak säkert, hållbart och fint till utseendet.
Bygglovsansökan måste lämnas in i tid. Mer information kan du hitta på din kommuns hemsida.

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.