1       Ändringar

Vi (Älvsjö Tak AB) förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Datumet då senaste uppdateringen gjordes står längst ned på denna sida. Alla ändringar träder i kraft omedelbart.

2       Insamling av uppgifter

När du kontaktar oss, antingen genom vårt kontaktformulär/e-post eller via telefon, så medger du att vi får spara personliga uppgifter om dig. De personliga uppgifterna vi sparar är det som vi behöver för att kunna utföra uppdraget som du beställer av oss. Det är oftast kontaktinformation till dig och eventuellt annan relevant kontaktperson, faktureringsinformation och adress där uppdraget utförs. Om uppdraget kräver ytterligare personlig information som inte är beskriven här, så meddelar vi dig om det. 

 3       Behandling av uppgifter

Uppgifterna som vi samlar in använder vi för att kunna fullfölja avtal som vi har gjort skriftligt eller muntligt. Uppgifterna är säkert bevarade på en plats som vi känner till. Om vi avslutar uppdraget och den personliga informationen inte längre behövs för fler uppdrag, så raderar vi den. 

 4       Dina rättigheter

Du har särskilda rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). De beskrivs nedan. 

  • Rätt till information. Du kan få information om vilka uppgifter vi lagrar om dig när som helst.
  • Rätt till rättelse. Om uppgifter som vi lagrar om dig inte är korrekta kan du informera oss om det så att vi kan rätta till det. 
  • Rätt till radering. Du kan kontakta oss och be oss radera uppgifterna vi lagrar om dig.
  • Rätt till begränsning av behandling av uppgifter. Om du tycker att vi inte behandlar dina uppgifter korrekt, så kan du begränsa hur vi gör det. 
  • Rätt att göra invändningar. Du kan invända om vår behandling av dina personliga uppgifter genom att kontakta oss via vår e-post: kontakt@alvsjotak.se 

Vid frågor eller invändningar, vänligen skriv till kontakt@alvsjotak.se 

Senast uppdaterat: 2018-11-09

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.