HUR MAN MONTERAR HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

Takavvattningssystemet har en mycket viktig funktion – att skydda huset från nederbörd och således även förhindra fukt- och vattenskador i konstruktionen. Något som är avgörande för hur väl systemet klarar av olika väder och hur länge det håller är vilken materialkvalitet man väljer och hur man går tillväga med monteringen. Det som fungerar allra bäst är att skissa och beräkna samtliga detaljer med takavvattningssystemet i förväg.

Att projektera ett system för takavvattning är en process som kräver ett mycket noggrant tillvägagångssätt och exakta uträkningar. Ett första steg i processen är det förberedande arbetet som behöver göras innan man köper verktyg och material. De första uträkningarna bör omfatta stuprörens diameter, rännornas storlek och systemets kapacitet. Uträkningarna baseras på takets totala area samt den exakta area på varje plats där vattnet rinner ned.

När det är uträknat behöver man räkna ut var exakt rännor, stuprör och alla övriga delar ska placeras samt vilket antal som behövs. Utifrån det kan man börja göra upp en plan och arbetsordning. Det slutliga steget i projekteringen av takavvattningssystemet är materialval och uträkning av hur mycket material som behövs. En tanke att ha med sig är att det inte finns en enda universell lösning som passar till alla tak. Varje tak har unika förutsättningar som behöver tas i åtanke.

 

Materialvalet styrs bland annat av husägarens personliga preferens samt husets exteriör, design och befintliga material. Ett välbyggt takavvattningssystem kräver en sammanvägning av både estetik och funktion.

 

Typer av material
Innan montering av takavvattningssystem finns två faktorer som är väldigt viktiga att fundera över: hur naturligt systemet smälter in i byggnadens exteriör och hur mycket det kommer kosta. Det sistnämnda beror helt och hållet på materialvalet, varför det är viktigt att förstå skillnaden mellan de olika materialen samt deras för- och nackdelar.

Ett av de vackraste och mest långvarande materialen är koppar. Koppar kan hålla i upp till fyra hundra år, förutsatt att man använder sig av passande material i övrigt. En begränsning med koppar är nämligen att det är mycket känsligt för kontakt med andra metaller - i synnerhet sådana som innehåller zink. Det är även nämnvärt att koppar är ett ganska dyrt material att bygga med, men det är det värt med tanke på dess vackra utseende och förmåga att harmoniskt passa in i stiliga designkoncept som bygger på naturliga material.

Ännu ett dyrt, men väldigt högkvalitativt och tåligt material är titan-zink. En stor fördel är att man kan använda sådant material även i de mest extrema väder- och temperaturförhållandena. Likt koppar finns dock begränsningar när det kommer till kontakt med annat byggmaterial. Titan-zink får inte komma i kontakt med PVC, takpapp och vissa typer av membranisolering. Vidare innebär dess höga kostnad att materialet inte är att rekommendera för hemmafixare. Istället rekommenderar vi att proffs ska projektera och montera system med sådant material.

Ett mycket billigare alternativ än de ovannämnda materialen är zinkbelagt stål. Det är dock bättre att välja stål med polymerbeläggning, då det håller längre och klarar av takavvattningsuppdraget bättre. Zinkbelagt stål håller inte lika längre och ser inte lika bra ut.

 

Takavvattningssystemets beståndsdelar
Något som alltid måste tas i åtanke genom hela processen är samtliga beståndsdelar i systemet. Alla takavvattningssystem består av rännkrokar, hängrännor, stuprör, rörsvep, tätningar, takbrunnar och utkastare.

Rännkrokar behövs, som namnet antyder, för att fästa rännorna till taket. Det finns olika typer av rännkrokar som monteras på olika vis.
Likväl finns olika typer av hängrännor. Huvudregeln är att välja rännkrokar och rännor som är kompatibla med varandra. För nybörjare rekommenderas de vanliga rännkrokarna, då de både är lättare att montera och lättare att hitta passa delar för.

Rörsvep används för att fästa stuprören till husfasaden. Vanligen pluggas dessa och skruvas fast runt röret.
Utkastare är korta böjda rör som sitter i slutet av stuprören och används för att rikta bort vattnet från husgrunden till dagvattenledningen. För ett komplett system behövs oftast minst tre utkastare.

Tätning är en viktig beståndsdel i takavvattningssystem, som har en skyddande funktion. Vanligen används gummitätningar gärna ihop med silikon.
Takbrunnar samlar och riktar vatten. Takbrunnar som riktar vattnet till vänster eller höger monteras nere i systemet, medan raka takbrunnar monteras även i övriga delar.
Stuprör kan vara runda eller rektangulära, vilket inte påverkar deras tekniska särdrag. Valet beror främst på vad husägaren föredrar ur en estetisk synpunkt. Längden brukar vara mellan en och fyra meter.

 

Om ni har några som helst frågor om hur man på bästa vis går tillväga med att monter ett takavvattningssystem är ni välkomna att kontakta våra specialister. Vårt takföretag i Stockholm hittar alltid den bästa lösningen just för er.

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.