VANLIGASTE MISSTAGEN VID MONTERING AV TAKAVVATTNINGSSYSTEM

Ni älskar troligen ert hem för dess värme, trygghet och användbarhet. Den fin fasaden, taket och verandan är ett nöje att se på. Då är det så jobbigt när någon del av hemmet (speciellt en som till synes är obetydlig) slutar fungera som den ska.
En sådan del av huset som man främst bara märker av när den väl inte fungerar är takavvattningssystemet, det vill säga hängrännor, stuprör och tillhörande delar. Ett takavvattningssystem som har planerats eller monterats inkorrekt leder till att rören överfylls och vatten blir stående, vilket i sin tur leder till blekning, böjda rännor och deformerade rör samt i lång sikt leder till mycket allvarliga skador.

En korrekt montering av takavvattningssystemet är ett jobb för fackmän som känner till de grundregler och detaljer som ligger till grund för ett välfungerande takavvattningssystem. Men för hemmafixaren som har mycket fritid och grundläggande byggfärdigheter är det möjligt att göra en del av arbetet själv, förutsatt att man känner till vilka och hur många rör som behövs, hur långa rännorna ska vara samt vad de vanligaste felen vid montering av takavvattningssystem är.

Vanligaste misstagen vid montering av takavvattningssystem är:

  1. Installation av hängrännor efter takläggning är klar.
  2. Felberäkning av rörens och rännornas diameter samt antalet stup.
  3. Rak installation av hängrännor, utan någon lutning, vilket leder till att vattnet blir stående i vissa delar av rännorna och vid kyla fryser till is. Efter några år blir ett sådant system obrukbart och behöver repareras.
  4. Taket går antingen för långt ut ovanför takrännorna eller ligger för nära in. Vattnet ska rinna ned från taket i mitten av takrännorna. Med fel placering kan vattnet lätt rinna över vid kraftigare regn.
  5. Ogenomtänkt fixering av stuprör kan leda till fukt på husväggar.
  6. Felberäkning av avståndet mellan hållarna som håller stuprören på plats.

Besiktning av takavvattningssystem

Det är ganska enkelt att kontrollera om ett takavvattningssystem är korrekt monterat.
Först och främst behövs ett vattenpass för att mäta hängrännornas lutning. För att mäta huruvida systemet är vattentätt behöver man blockera stuprören och sedan hälla vatten i rännorna. Eventuella läckor uppenbarar sig snabbt. När man sedan öppnar stupröret igen får man en bra bild av huruvida vattnet rinner av korrekt.
Hängrännornas position och kapacitet kan man enkelt kontrollera genom att hälla vatten på taket med en trädgårdsslang och se var i rännorna vattnet rinner ned och huruvida det rinner över eller inte.
När systemet väl är monterat och besiktigat är det viktigt att det används och underhålls rätt. Kom ihåg att regelbundet ta bort skräp från rören och rensa dem. Det kan man göra två gånger om året – på våren och hösten.
Vi hoppas att våra råd kommer till användning, så att ni kan fortsätta trivas hemma.

Om det uppstår några frågor inför eller under processen med att montera takavvattningssystem, tvätta tak eller underhålla hängrännor och stuprör, så är ni välkomna att höra av er till vår arbetsledare per telefon till 073 894 00 02 eller via vårt kontaktformulär.

Ni kan även läsa mer om tjänsten Taktvätt i Stockholm i dess separata avdelning på vår webbsida.

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.