HUR MAN FÖRBEREDER TAKET INFÖR VINTERN

För att taket inte ska läcka över huvudet behöver man i god tid besiktiga och underhålla slitna och skadade delar av taket. Samtidigt har man oftast som privatperson varken lust eller kunskap för att själv ta sig upp på taket och underhålla det. Hur kan man då förbereda taket inför vintern och vad krävs för det?

Varje tak, oavsett struktur och material, kräver regelbundna besiktningar. Efter utförd takmontering erbjuder vissa byggföretag kostnadsfria tjänster från takläggare, som utför besiktningar och små reparationer på taket. Ni behöver dock inte vara oroliga om ni inte har tillgång till sådana tjänster kostnadsfritt. Att boka takbesiktning kostar inte mycket, samtidigt som det förebygger mycket dyrare reparationskostnader som kan bli aktuella på våren, om taket går igenom en hel vinter utan underhåll. Till och med en liten spricka i takmaterialet kan leda till att fukt tar sig in i konstruktionen och orsakar allvarlig skada.

Konsekvenserna av takslitage, i synnerhet bristfällig fuktisolering, visar sig oftast först när materialet under takets ytterskikt skadas och kräver reparation eller byte. Sådana arbeten är bäst att beställa på sommaren eller hösten, då vädret är optimalt för takarbeten. Höstregnet låter er sedan tydligt känna av kvalitén på det utförda underhållsarbetet, då nederbörden ställer fuktisoleringen på prov.

UNDERHÅLL AV TAKTÄTNING
Det är vanligt att hus med plåttak får problem med bristfällig tätning efter vår- och sommarsäsongerna. Tätningsmedlet eller fogen kan slitas ut över tid, vilket orsakar små håligheter som kan släppa in fukt på hösten och vintern. För att hitta och fylla i sådana håligheter krävs professionell hjälp. Vid en ytlig kontroll av en lekman är det annars utmanande att ens identifiera sådana småfel, inte för att tala om att åtgärda felen, vilket är väldigt svårt att göra rätt utan erfarenhet. Om ni vänder er till proffs för hjälp rekommenderar vi er att be dem undersöka samtliga delar som är monterade på taket, som exempelvis takfönster, skorstenar, takluckor med mera. Alla sådana saker kräver någon form av tätning och ingen tätning håller för evigt. Små sprickor och glipor dyker upp över tid och behöver fyllas i och tätas så snart som möjligt, för att hålla fukten ute.

KONTROLL AV HÄNGRÄNNORNAS FUNKTION
Något som man kan utföra på egen han om man inte är höjdrädd är kontroll av hängrännornas funktion. Under sommaren och hösten kan många saker samlas i hängrännorna och stuprören. Allt ifrån kvistar, löv och mossa till sand och aska från skorstenen. Stopp i hängrännorna leder till att regnvattnet rinner ned längs med husfasaden, istället för att ledas bort från huset. Det ställer långsiktigt till med allvarliga problem på flera fronter. Först och främst skadas husfasaden, men med tid uppstår ännu värre skador. Bland annat utsätts taket för mycket fukt, vilket kan leda till spridning av mögel.

TAKTVÄTT OCH TAKUNDERHÅLL
Höstsäsongen är den bästa tiden för att rengöra taket. Oavsett vilken typ av tak man har är det bäst att rengöra tak med hjälp av mjuka borstar och trycksatt vatten. Det är dock mycket viktigt att anpassa trycket till takets skick och material, då vissa tak inte tål allt för högt tryck. För att rengöra smutsigare tak kan man använda sig av speciella rengöringsmedel som är avsedda för taktvätt. Ett rent tak ser inte bara bättre ut – det förebygger även stopp i hängrännorna och skyddar fasaden från smuts. Vid taktvätt är det även viktigt att ta hänsyn till eventuell korrosion på taket. Om ni upptäcker tidiga tecken på rost är det viktigt att åtgärda problemet snarast, genom att rengöra och måla över med rostskyddande färg. Tar man inte tag i rostproblematiken tidigt finns risk att taket skadas svårt under hösten och vintern. Vi rekommenderar givetvis att anlita specialister för denna sorts arbete med tanke på att det är en fråga om både kvalitet och säkerhet. Kom ihåg att alla takåtgärder som görs inför vintersäsongen inte bara skyddar taket, men även hela byggnaden. Med hjälp av små förebyggande investeringar kan man enkelt undvika kostsamma och besvärliga problem med taket på hösten och vintern.

För professionell hjälp med tjänster som takrenovering Stockholm, taktvätt tegeltak och takläggare Stockholm kan ni vända er till oss på Älvsjö Tak AB per telefon till 073 894 00 02 eller genom vårt kontaktformulär.
Vi håller alltid en skyhög kvalitet och hjälper er mer än gärna med ert tak!

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.