Regelbunden rengöring av hustak förlänger livslängden hos flera av takets beståndsdelar och innebär att taket rengörs från skadliga växter, grus, smuts och mossa samtidigt som takfärgen behåller sitt vackra utseende under en längre tid. Särskilt viktigt är det att utföra taktvätt på tak som befinner sig nära vattendrag, eftersom vinden i sådan miljö drar med sig många olika partiklar som samlas på taket och orsakar allvarliga skador.

Här är 5 saker som varje husägare måste känna till om taktvätt: Taktvätt är inte ett jobb för den genomsnittliga hemmafixaren. Man behöver särskild kunskap och erfarenhet.
Gamla tak behöver tvättas extra skonsamt för att de inte ska skadas.
Mossa och alger ser inte bara dåligt ut - de kan också medföra allvarlig skada.
Ett tak kan se rent och fint ut från marknivå och ändå vara fullt med skadligt smuts.
Taktvätt är inte en dyr tjänst - det är en smart investering som bidrar till husets värde.

Ni älskar troligen ert hem för dess värme, trygghet och användbarhet. Den fin fasaden, taket och verandan är ett nöje att se på. Då är det så jobbigt när någon del av hemmet (speciellt en som till synes är obetydlig) slutar fungera som den ska.
En sådan del av huset som man främst bara märker av när den väl inte fungerar är takavvattningssystemet, det vill säga hängrännor, stuprör och tillhörande delar. Ett takavvattningssystem som har planerats eller monterats inkorrekt leder till att rören överfylls och vatten blir stående, vilket i sin tur leder till blekning, böjda rännor och deformerade rör samt i lång sikt leder till mycket allvarliga skador.

Takavvattningssystemet har en mycket viktig funktion – att skydda huset från nederbörd och således även förhindra fukt- och vattenskador i konstruktionen. Något som är avgörande för hur väl systemet klarar av olika väder och hur länge det håller är vilken materialkvalitet man väljer och hur man går tillväga med monteringen. Det som fungerar allra bäst är att skissa och beräkna samtliga detaljer med takavvattningssystemet i förväg.

Att projektera ett system för takavvattning är en process som kräver ett mycket noggrant tillvägagångssätt och exakta uträkningar. Ett första steg i processen är det förberedande arbetet som behöver göras innan man köper verktyg och material. De första uträkningarna bör omfatta stuprörens diameter, rännornas storlek och systemets kapacitet. Uträkningarna baseras på takets totala area samt den exakta area på varje plats där vattnet rinner ned.

Förutom att taktvätt återställer taket till dess ursprungliga vackra utseende, så bidrar det dessutom också till det generella intrycket från huset samtidigt som takets livslängd förlängs avsevärt. Priset för taktvätt är betydligt mycket lägre än priset för att lägga ett nytt tak eftersom det gamla inte har underhållits.

Älvsjö Tak AB erbjuder en helhetstjänst inom taktvätt, där arbetet genomförs i flera steg:

Regler för montering av snörasskydd

Alla typer av lutande tak bör generellt förses med snörasskydd. Syftet med det är att skydda själva taket, byggnadens andra konstruktioner, området runt huset och människorna som befinner sig i anslutning till byggnaden från stora snömassor som kan falla ned från taket. På sadeltak monteras snörasskydd på långsidorna och på valmtak monteras snörasskydd på samtliga sidor. Andra delar som kan skyddas med snörasskydd är mansardfönster eller farstukvistar. På tälttak brukar varje nivå förses med snörasskydd.
Snörasskyddets kant placeras på ca. 400 - 500 mm avstånd från takfoten där taket är nära ytterväggen. Varje rad placeras längs med en linje, i ett rutmönster relativt till de övre raderna.

För att taket inte ska läcka över huvudet behöver man i god tid besiktiga och underhålla slitna och skadade delar av taket. Samtidigt har man oftast som privatperson varken lust eller kunskap för att själv ta sig upp på taket och underhålla det. Hur kan man då förbereda taket inför vintern och vad krävs för det?

Varje tak, oavsett struktur och material, kräver regelbundna besiktningar. Efter utförd takmontering erbjuder vissa byggföretag kostnadsfria tjänster från takläggare, som utför besiktningar och små reparationer på taket. Ni behöver dock inte vara oroliga om ni inte har tillgång till sådana tjänster kostnadsfritt. Att boka takbesiktning kostar inte mycket, samtidigt som det förebygger mycket dyrare reparationskostnader som kan bli aktuella på våren, om taket går igenom en hel vinter utan underhåll. Till och med en liten spricka i takmaterialet kan leda till att fukt tar sig in i konstruktionen och orsakar allvarlig skada.

Konsekvenserna av takslitage, i synnerhet bristfällig fuktisolering, visar sig oftast först när materialet under takets ytterskikt skadas och kräver reparation eller byte. Sådana arbeten är bäst att beställa på sommaren eller hösten, då vädret är optimalt för takarbeten. Höstregnet låter er sedan tydligt känna av kvalitén på det utförda underhållsarbetet, då nederbörden ställer fuktisoleringen på prov.

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.